#ဒယ္အိုးဆရာေတာ္ဦးသုမဂၤလ🙏🏻
#ပီကင္းေဟာင္ေကာင္တ႐ုတ္ျပည္စြယ္ေတာ္ခရီးစဥ္
အမွတ္တရ…ပံုမ်ားပို႔ေပးတဲ့ ဆရာေတာ့္ဒကာ ဒကာမမ်ားကို
ေက်းဇူးအထူးတင္ပါတယ္🙏🏻🙏🏻🙏🏻