ေငြရည္ပုလဲကုမၸဏီ Group ( Mandalay -BKK Fun Trip)
ဂႏၱ၀င္ေရႊပုဂံ Travel & Tours ကို ယုံၾကည္စိတ္ခ်စြာ
ႏွစ္စဥ္ဆက္တိုက္အားေပးတဲ့အတြက္ ေငြရည္ပုလဲကုမၸဏီမွ
လူၾကီးမင္းမ်ားကို ေက်းဇူးအထူးတင္ရွိပါေၾကာင္း. ေနာင္လဲ ျပန္လည္ဆုံစည္းၾကပါစို႔