တိဘတ္ခရီးစဥ္ / ထိုင္၀မ္ ခရီးစဥ္

တိဘတ္ခရီးစဥ္ / ထိုင္၀မ္ ခရီးစဥ္

တိဘတ္ ပရိုဂရမ္
DAY 1 – YANGON – LHASA
DAY 2 – LHASA
DAY 3 – LHASA – NAM LAKE – LHASA
DAY 4 – LHASA – SHIGATSE
DAY 5 – SHIGATSE – LHASA
DAY 6 – LHASA DEPARTURE

တိဘတ္ လည္ပတ္စရာမ်ား
(17)ရာစုႏွစ္ကတည္းက ဒလိုင္းလားမား၏ ေနအိမ္အျဖစ္အသံုးျပဳခဲ့သည့္ Unesco အသိအမွတ္ျပဳ Potala Palace နန္းေတာ္
– ဗုဒၶရုပ္ပြားေတာ္မ်ားစြာဖူးေျမာ္ႏိုင္မည့္ ေရႊသားစစ္စစ္ျဖင့္ မိုးထားေသာ Jokhang Temple
– ေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕ေတာ္အတြင္းရွိ ေရွးေဟာင္းလမ္းက်ဥ္းေလးမ်ားအား တစ္မူထူျခားစြာေတြ႕ျမင္ႏိုင္မည့္ Barkhor Street
– တရုတ္ျပည္၏ ဒုတိယအႀကီးဆံုးကန္ျဖစ္သည့္ တိဘတ္၏အထင္ကရေနရာျဖစ္ေသာ Nam Lake
– တိဘတ္ေဒသ၏ တတိယအႀကီးဆံုးကန္ျဖစ္ၿပီး (72) ကီလိုမီတာရွည္လ်ားေသာကန္ျဖစ္သည့္ Yamdrok Lake
– Karola Glacier ေစတီ
– ဆာလာၿမိဳ႕ရွိေရွးအက်ဆံုးႏွင့္ သက္တမ္းအၾကာဆံုး မူဆလင္ဘုရားေက်ာင္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ Dongguan Mosque
Shigatse
– ေရွးေဟာင္းရဲတိုက္ျဖစ္ေသာ Tsong Burg Castel
– တိဘတ္၏ ဒုတိယအႀကီးဆံုးႏွင့္ သမိုင္းဆိုင္ရာအေမြအႏွစ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ Tashilhunpo Monastery
_____________________________
ထိုုင္၀မ္ (၅ /၆ရက္ခရီးစဥ္)ပရိုဂရမ္

DAY 1 – YANGON – TAIPEI
DAY 2 – TAIPEI – KEELUNG – TAIPEI
DAY 3 – TAIPEI – SUN MOON LAKE
DAY 4 – SUN MOON LKAE – ALISHAN
DAY 5 – ALISHAN – KAOHSIUNG
DAY 6 – KAOHSIUNG – YANGON

ထိုင္၀မ္က်ြန္းလည္ပတ္စရာမ်ား

၁၇၃၈ တြင္တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ ေရွးေဟာင္းတရုတ္ဘံုေက်ာင္းျဖစ္ေသာ Lungshan Buddhish Temple
အႏုပညာလက္ရာမ်ားျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားေသာ National Palace Museum
တိုင္ေပၿမိဳ႕ ၏တိုးရစ္မ်ားႏွစ္သက္ေသာXimending ညေစ်းတန္း
Kelung ၿမိဳ႕ရွိ အလြန္သာယာလွပေသာ ေရတိုက္စားမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ဘုရင္မဦးေခါင္းေက်ာက္ေဆာင္ (Queen’s Head) Yehliu Geo Park
တိုင္ေပေရွးေဟာင္းလမ္းျဖစ္ေသာ Jiufen Old Streed လမ္းတြင္ တို္င္ေပရိုးရာဆိုင္မ်ား
ခ်န္ေကရွိတ္ Chaning Kai Shek Memorial Hall ႏွင့္ အေစာင့္လဲလွယ္ျခင္းအခမ္းအနား
တုိင္ေပၿမိဳ႕မိုးေမွ်ာ္အေဆာက္အအံု Taipei 101 Tower တုိင္ေပၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕လံုးအား ေပၚစီးမွၾကည့္ရႈ႕ရင္း ထိုင္၀မ္ရိုးရာ ဒင္ဆမ္ းျဖင့္ဧည့္ခံမႉ၊
Taipei 101 Tower အနီးရွိ Banded မ်ားရွိရာ Shopping Mall အႀကီးဆံုးဗုဒၶဘုရားေက်ာင္းျဖစ္ေသာ Chung Tai Chan Monastery
Sun Moon Lake သုိ႔သြားေရာက္ၿပီး ေလွစီးျခင္း၊ Cable ကားစီးနင္းျခင္းျဖင့္ ေရကန္
အားလီစန္းသိုု႔ရထားျဖင္႔ Alishan National Scenic Park သာယာလွပလြန္းသည္႔ ေတာင္နံရံ၊ေက်ာက္နံရံ၊ေရျပာေရအိုုင္ျဖစ္ေသာဘဲဥပံသဏၰန္ရိွ Jiemei Sister Lakes
Dream Mall Shopping
1967 ခုႏွစ္တြင္တည္ထားခဲ့ေသာ သို႔ိသြားေရာက္ၿပီး (38) မီတာဥာဏ္ေတာ္အျမင့္ရွိေသာ ဗုဒၶဆင္းတုေတာ္ ရွိရာ Buddha Menorial Center (Fo Guang Shan ) တည္ရွိေသာ Main Shrine, Great Buddha Land , Buddha Starue
Lotu Pond ေရကန္ေပၚနဂါးရုပ္ထုႀကီးပံုစံတည္ေဆာက္ထားေသာ Spring and Autumn Pavilions ၊
ဘံုခုႏွစ္ဆင့္အျမင့္တည္ေဆာက္ထားေသာ Dargon Tiger Pagoda Love River ျမစ္အလွ
______________________________