ပုဂံ- ပုပၸါး-( စြယ္ေတာ္ေလးဆူ ) ခရီးစဥ္ ( 25.08.2018/ 28.08.2018) ( 3N / 4D )